7 Ključnih Elemenata Do Uspeha ~ #2: Motivacija

(Ovo je 2. od 7 elemenata uspeha, a ostale možeš da vidiš ovde:  I | II | III | IV | V | VI | VII )

Nakon što si dobro uradila prvi element uspeha, vreme je da pređeš na ovaj naredni:

Element #2: Motivacija

Nekada ljudi veoma jasno znaju šta žele ~ do u najsitniji detalj! Ali ipak dugo ne postižu to što žele. I ja sam imala ta iskustva. Ogledala su se na najrazličitije načine: ili sam imala kamaru stvari koje bi mi se isprečile kao “hitnije“; ili nisu bile hitnije ali su bile sitnije, pa sam još “samo to” htela da završim i onda da se na miru posvetim ozbiljnom radu; ili sam se posvećivala ozbiljnom radu, ali bi se događalo nešto što bi me u njemu “objektivno” prekidalo… (reči pod navodnicima sam prikazala tako da bih ih naznačila, ali one su imale stvarno i najstvarnije taj smisao za mene). Ako je isti slučaj i sa tobom, i prepoznaješ deo ili sve ovo o čemu pričam, razmotri ovo što ću ti sad reći.

Svaki, baš svaki naš pokret ili ostajanje u mirovanju (i ne samo naš, već svakog živog bića) su motivisani jednom od sledeće 2 sile:

  1. potrebom da izbegnemo bol
  2. željom da osetimo zadovoljstvo

Ako se nalaziš u svojoj komfornoj zoni u kojoj ti je dobro ili ti bar još uvek nije dovoljno loše ~ ti se nećeš mrdnuti iz nje. Možeš razmišljati i maštati koliko god hoćeš, akcija će izostati. Takođe, čak i ako nisi zadovoljna situacijom u kojoj si sada ~ nećeš se pokrenuti iz nje ukoliko veruješ da će te to dovesti u poziciju da osetiš više bola nego što ga osećaš već sada.

Jedini slučaj kada ćeš se ozbiljno i stvarno pokrenuti (a to je jedini uslov da realizuješ ozbiljan cilj u svom životu) je ~ da veruješ da će te pokret dovesti u bolju situaciju od ove u kojoj si sada. Za to postoje 2 načina:

  1. da čekaš da tvoja sadašnjost postane toliko odvratna i bolna da više ne možeš da izdržiš u njoj
  2. da uveriš sebe da će te preduzimanje akcije dovesti u puno bolju situaciju od ove u kojoj si sada

Šta je tu ključna stvar? Da su u oba slučaja po sredi samo tvoja verovanja, a ne stvarnost, jer budućnost u stvarnosti ne postoji.. ona je samo zamišljena u tvom umu. To je samo predstava ili film koji ti projektuješ u svojoj glavi. Taj film ima neku sliku i neki glas, unutrašnji govor, koji sebi govoriš.

Potpuno jednako možeš projektovati i filmove koje te istravljuju i teraju da ostaješ nepomična u mestu, kao i filmove koji te hrabre i motivišu na moćan pokret.

Zastani ovde za sekund i promisli:

» Razmišljajući o tvom projektu koji želiš da ostvariš ~ kakve filmove ti projektuješ u svom umu? Šta bi trebalo da vidiš/čuješ u njima, pa da se pokreneš moćno i sa punim elanom?

Kada ovaj korak jednom dobro uradiš, pređi na » element br. 3.

Sa ljubavlju,

Radi sa Vesnom Lee

Ili zakaži svoj potpuno besplatan razgovor da dobiješ više informacija.

(Photo credit: Michael Yamashita)