7 Ključnih Elemenata Do Uspeha ~ #5: HQ Akcija

(Ovo je 5. od 7 elemenata uspeha, a ostale možeš da vidiš ovde:  I | II | III | IV | V | VI | VII )

Kada jednom imaš ispred sebe završen korak br. 4 – dobro razvijenu strategiju kako da ostvariš svoj cilj → ono što je neophodno da uradiš da bi ga zaista i ostvario/la je: da se pokreneš i u fizičku akciju.

Element #5: HQ Akcija

Koliko god dobro i detaljno planirali svoj cilj i strategiju kako doći do njega – bez preduzimanja akcije nema ni ostvarenja. Svi to znaju.. pa, ipak ~ mnogi ljudi imaju čitave gomile sjajnih ideja, šta sve mogu i treba da urade, ali se nikako ne pokreću i fizički u pravcu toga. Uvek iz nekoga razloga tu fizičku akciju odlažu i bave se nekim drugim stvarima kao prečim. Znaš li možda nekoga ko je baš takav?

Ako se to dešava i tebi ~ evo šta je lek za tu situaciju.

Najpre, pogledaj na kratko kako čitava stvar treba da izgleda, korak po korak:

  1. Razmotri iz liste svojih strategija šta je to što već sada možeš da uradiš u pravcu svog cilja, i odaberi neku konkretnu akciju koju ćeš uraditi (nekoga zvati, nešto napisati, nešto zakazati, negde otići, itd.).
  2. Napravi plan: odaberi konkretno vreme i mesto ~ kada i gde ćeš tu konkretnu akciju uraditi.
  3. Realizuj plan: u dato vreme uradi to što si odlučila, i ne dopusti ničemu (ni jednom spoljnjem, niti unutarnjem faktoru) da te u tome spreči.

Deluje prosto, zar ne!? Ipak, kod koraka 3 i fizičke realizacije plana prečesto zapne. Ukoliko je to i kod tebe slučaj, i ukoliko te, ipak, u tački 3 nešto stalno omete i ne uspevaš da izvedeš taj korak do kraja ~ obrati pažnju na sledeću stvar.

Akcione korake treba setovati mudro = tako, da ispunjavaju istovremeno ove 2 osobine:

  1. da su ti dovoljno izazovni ~ da ne budu za tebe isuviše laki i rutinski, jer će ti takvi biti dosadni i izbegavaćeš da ih radiš
  2. da su ti optimalne težine ~ da ti ne budu preveliki i nedostižni ili previše iscrpljujući, jer ćeš i tada izbegavati da ih radiš

Znaćeš da si dobro odabrao/la akciju onda kada osetiš da jedva čekaš da je preduzmeš. Ako se na tvojoj “To Do” listi nalaze stalno jedni te isti zadaci, koje nikako da završiš ~ razmotri koji od ova 2 zahteva ne ispunjavaju.

Razmisli ovde na trenutak o sledećem:

» Šta je to što znaš da kada bi uradio/la ~ značilo bi značajan pomak ka tvom cilju? Kako bi mogao/la da tu Akciju razdeliš na manje akcione korake tako da su ti dovoljno laki i dovoljno izazovni istovremeno?

A nakon što razradiš dobro ovaj elemenat uspeha, pređi spokojno na » sledeći.. ~ koji može biti potpuno sudbonosan za konačno (ne)ostvarenje tvog cilja. Zato, ne shvataj ga olako i posveti mu pažnju koju zahteva!

Uživaj… ! :)

Sa ljubavlju,

Radi sa Vesnom Lee

Prijava na mailing listu

PRIJAVI SE ZA EKSKLUZIVAN SADRŽAJ, OBAVEŠTENJA, PROMOCIJE, POKLONE I DIREKTAN PRISTUP!

• Photo credit: Alaa Othman