Pravna Nota

1. Odricanje odgovornosti

Sav sadržaj sajta je dat od strane administratora sa najboljom namerom. Takođe, administrator se trudi da sadržaj sajta ažurira što je doslednije moguće. Ipak, sve to i dalje ne znači 100% tačnost svih pruženih informacija. Stoga je sugestija administratora da ih posetilac sajta čita i usvaja sa dozom zdrave rezerve i lične logike, kao i da ih upotpuni informacijama iz drugih vidova informisanja.

Ovaj sajt je namenjen ljudima koji teže ličnom i/ili profesionalnom razvoju i promeni. Informativnog je karaktera i ne može zameniti rad i usluge stručnih lica i službi, kao što su: univerzitetske, medicinske, farmaceutske, bankarske, policijske, pravne, itd. Ukoliko imate potrebe za stručnom uslugom tog nivoa, ovaj sajt niti jedan njegov deo vam ih ne može pružiti, te je potrebno da se obratite za to stručnom licu ili službi.

Administrator se u potpunosti odriče svake vrste odgovornosti za razumevanje, usvajanje, kao i dalje raspolaganje bilo kojom informacijom, delom ili sveukupnim sadržajem sa ovog sajta od strane posetioca. Svu odgovornost za razumevanje, usvajanje i svako dalje raspolaganje sadržajem ovoga sajta – posetioc preuzima na sebe 100%.

Ostankom na našim stranicama, sa ovim pravnim uslovima ste saglasni. Ukoliko sa time niste saglasni – molimo vas, da napustite sajt.

2. Kopiranje sadržaja sajta i autorska prava

Svi tekstovi na ovom sajtu su autorski i sva prava na njih su zadržana. Za svako kopiranje i dalje prenošenje tekstova ili pojedinih njihovih delova potrebno je imati pisanu saglasnost autora. Tu saglasnost je jednostavno dobiti (upotrebite stranicu za kontakt) i zato – molimo vas, budite odgovorni u vezi sa tim. Hvala.