Share This Story!

Tajni Ključ Motivacije

Da li ti se nekada desilo (ili ti se možda upravo ovih dana dešava?) da ~ iako osećaš da nešto veoma jako želiš → ipak se ne pokrećeš u tom pravcu? Ili da se uporno iznova i iznova vraćaš nečemu, što ti se zapravo ne sviđa? Možda je reč o nekoj navici koju imaš i koju ne voliš, a nikako ne možeš da je se oslobodiš? Ta navika može biti u vezi tebe lično, ali jednako može biti i u vezi bilo čega što vidiš da ti se stalno ponavlja ~ npr. vrste posla kojom se baviš, ili visine primanja koja imaš, ili tipa ljudi sa kojima gradiš veze, ili nečega što intelektualno znaš da je za tebe dobro, ali ipak to izbegavaš… itd..

Ako si sebe pronašla u nekom od navedenih primera, ovaj tekst ti može veoma pomoći da bolje razumeš sebe i sopstveni način funkcionisanja, tj. → zašto radiš to što radiš, i zašto ne radiš ono što ne radiš. A to dalje potpuno jednako važi i za svakog drugog čoveka.

→ Sva čovekova motivacija, bilo da se pokrene, bilo da se zadržava u poziciji u kojoj jeste, potiče iz:

6 osnovnih ljudskih potreba

Te potrebe su promotor → za svaku našu misao, svaki naš izbor, i svako naše činjenje ili nečinjenje u životu.

  • Ako su ispunjene – čovek je srećan.
  • Ako 1 ili nekoliko njih nisu – čovek pati.

O osnovnim ljudskim potrebama i njihovoj presudnoj ulozi u našem ponašanju i pravljenju izbora je studiu radio Abraham Maslov (njegovu hijerarhiju ljudskih potreba možeš da vidiš ovde). A ovu podelu koju i ja operativno koristim u svom radu je dao Tony Robbins (evo njegovog izlaganja na tu temu ovde).

Dakle, ovih 6 potreba leže kao koren svim ostalim čovekovim potrebama i željama. Ima ih svaki čovek na planeti – bez obzira na to gde i pod kakvim okolnostima živi, koliko je star ili mlad, i koje je boje. Imam ih i ja, imaš ih i ti. Po tome smo svi međusobno isti.

IZVESNOST – potreba za sigurnošću, postojanošću, komforom
Svima nam je potrebna sigurnost da ćemo se osećati komotno i da ćemo izbeći bol. Ta potreba proističe iz čistog nagona za opstankom, i zajednička je ne samo ljudima, već svim živim bićima.

Kada nju imamo ispunjenu – paradoksalno, ali potpuno istinito – potrebna nam je:

NEIZVESNOST – potreba za varijabilnošću, promenom, izazovom, uzbuđenjem
Jednoličnost je dosadna, a dosada je neugodna, zar ne?! Koliko god da nam je udobno, posle nekog vremena osećamo da nam je potrebna neka promena koja će nas osvežiti. Promena predstavlja stimulaciju za naša čula i naš um. Ona nam omogućava svojevrsno vežbanje, kojim širimo svoje fizičke, umne i emotivne opsege.

BITNOST – potreba da budemo značajni drugim ljudima, da smo vredni njihove pažnje, i njihovog poštovanja i ljubavi.

POVEZANOST/LJUBAV – svima nam je potrebno da budemo povezani sa drugim ljudima, da sa nekim delimo deo sebe i svog života. Takođe, svi imamo potrebu da nas neko voli i da mi nekoga volimo. Iz ove potrebe proističu sve naše veze: romantične, familijarne, prijateljske, poslovne…

Ove 4 potrebe su potrebe čoveka kao fizičkog bića.

Sledeće 2 potrebe su potrebe čovekovog duha. Ukoliko čovek ove 2 potrebe sebi ne ispunjava, živeće i dalje – čak možda i veoma uspešno na materijalnim nivoima – ali se neće osećati potpuno ostvarenim, neće se u duši osećati ispunjeno, i to će mu uzrokovati patnju.

RAST – potreba da se razvijamo umno, emotivno i duhovno. Da saznamo, da dokučimo, da razumemo, da naučimo, da prevaziđemo… da budemo nešto bolje/više, nego što smo to sada.

DOPRINOŠENJE – potreba da doprinosimo nekome ili nečemu izvan nas. Svi ljudi je imaju, ali je nisu svi i svesni. Većina ljudi na svesnom nivou čak intenzivno odbija da daje drugima – misle kako nemaju dovoljno, da će im ponestati za njih, ili da će ih ljudi iskorišćavati, i sl. Međutim, prava istina je da svaki čovek uvek ima na raspolaganju nešto što može dati za dobrobit nekog/nečeg drugog. To može biti neka materijalna stvar, ali jednako to može biti i njegovo vreme, energija, ljubav, znanje..

Zastani ovde za čas sa čitanjem i razmisli na trenutak:
Na koje načine ti ispunjavaš ovih 6 potreba? Kako ispunjavaš sebi sigurnost i udobnost? Kako varijabilnost i promenu? U kojim situacijama se osećaš bitnom i posebnom? Kako ispunjavaš potrebu za povezanošću i ljubavlju? Kako i kroz šta obezbeđuješ sebi rast? Kako doprinosiš i služiš nečemu većem od sebe?

Načini ispunjavanja svojih potreba

Dakle, ovih 6 osnovnih potreba ima svaki čovek na planeti i po tome smo svi isti. Ali ono po čemu se međusobno razlikujemo jesu načini na koje ove potrebe ispunjavamo.

Globalno govoreći, postoje 2 vrste načina za to:

  • POZITIVNI NAČINI – oni vode do zadovoljstva
  • NEGATIVNI NAČINI – oni daju čoveku kratkotrajno olakšanje, ali ga neizostavno vode bolu

Recimo:
– Neko će Sigurnost pronalaziti u sebi i svojim sposobnostima, a neko će tu potrebu ispunjavati ostajanjem u situaciji koja ga muči.
– Neko će Značajnost ispunjavati izgradnjom kvalitetnih tekovina i poštovanjem drugih, a neko maltretiranjem i omalovažavanjem ljudi oko sebe.

Ako osećaš bilo koji vid patnje u sebi – uzrok tome je što neku od svojih potreba:
– ili ne ispunjavaš uopšte
– ili ispunjavaš, ali na načine koji su niskog kvaliteta (po tvojim merilima)

U tom slučaju, upitaj sebe:
Na koje bih još načine mogla da osetim ………….. (sigurnost, promenu, povezanost, itd.)?

Osim po načinima, ono po čemu se još ljudi razlikuju između sebe su:

2 potrebe koje favorizuju u svom životu

Svako od nas ima 1 ili 2 od ovih potreba, koje vrednuje više od ostalih. Sve su nam značajne, ali te 2 najviše.

Pokušaj da dokučiš: Koje 2 potrebe su tebi najbitnije? Kada to dokučiš, mnogi tvoji životni izbori i odluke će ti postati jasniji. :)

Zašto se krećemo i zašto stojimo u mestu

Kada neka situacija ispunjava 3 ili više naših osnovnih potreba, mi je usvajamo i postaje nam navika. Ako ispunjava manje od toga, mi tu situaciju odbacujemo.

Razmisli sad iz te perspektive – zašto nešto nikako ne možeš da ostaviš u svom životu, nego se tome uporno vraćaš.
Ili – zašto nešto nikako ne uspevaš da prihvatiš u svom životu, iako intelektualno smatraš da bi valjalo.

Takođe, posve je razumljivo zašto toliko veliki broj ljudi teži za novcem. Novcem je najjednostavnije ispuniti svaku od ovih 6 potreba. Istovremeno, jasno je i zašto ljudi toliko pate kada ga nemaju: jer ne nalaze druge načine za ispunjenje svojih potreba.

Sva patnja čoveka je u tome, što ispunjava svoje potrebe na samo 1 ili 2 načina.

Kada se okolnosti promene tako da mu taj način onemoguće, veoma jednostavno dospeva u patnju.

Nađi veći broj kvalitetnih načina za ostvarenje svojih potreba.
Tada ćeš se uvek, i bez obzira na okolnosti koje su te zadesile, osećati srećno i ostvareno.

With Love,

P.S. Detaljno istraživanje ovih 6 potreba kod sebe i nalaženje kvalitetnih načina za njihovo ispunjenje = je sastavni deo mog premium kursa Personal Mastery: The Full Power. Ako ti se ovo dopalo, pogledaj i vidi koje još interesantne module nudi.

Radi sa Vesnom Lee !

Prijava na mailing listu

PRIJAVI SE ZA EKSKLUZIVAN SADRŽAJ, OBAVEŠTENJA, PROMOCIJE, POKLONE I DIREKTAN PRISTUP!

• Photo credit: alexkyddphoto